Беше двоен drop, заедно с един 2 hand mace, който свърши като brim.