Правила на ПУЛСАР Форум

Това са правилата на форума. Много държим да се спазват.

Как се създава секция?

За да се създаде нова секция, трябва да имате достъп до административния панел за управление. Щом влезете в него, изберете vBulletin CMS -> Мениджър на секциите в лявата навигационна лента.

Как се преименува секция?

You can rename a section in the user visible site portion of your vBulletin community if you have the proper permissions.
 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to edit the name of.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, clear the "Name:" text box in the "Section Information" section.
  Edit Section Name
 6. Enter the new name for the section in the clear text box.
 7. Update the SEO URL Alias and HTML Title Fields as necessary
 8. Click Save
  Section Toolbar

Как се променя редът на показване в секция?

 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change the "Content Display Order" for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the option you desire from the "Display Order" dropdown list found in the "Section Information" section of the form.
  Section Display Order
 6. Click .
  Section Toolbar

Как се променя броят на статиите, които да се показват на страница?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, enter the number of articles you wish to display in the "Per Page" textbox.
  Section - Articles per Page
 6. Click the button.
  Section Toolbar

Каква е разликата между стил, оформление и оформление на съдържанието?

The style controls how a section looks from the font size to the background color. The layout controls where each element (ex: navigation bar, article list, links, and feeds) is placed. Lastly, the content layout controls how articles are organized within a section.

Как се променя оформлението на дадена секция?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the layout for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new layout from the "Section Layout" dropdown list.
  Change Section Layout
 6. Click the button.

Как се променя стилът в дадена секция?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the style for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new style from the "Style" dropdown list.
  Edit Section Style
 6. Click the button.
  Section Toolbar

Как се променя оформлението на съдържанието в дадена секция?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the content layout you want from the "Content Layout" dropdown list.
  Section Content Layout
 6. Click the button.
  Section Toolbar

Търси

Изберете тази опция, ако искате търсенето ви да провери в текстовете на FAQ, както и в заглавията им.

Изберете опция, за да определите как искате да протече търсенето ви. 'Съвпадение на всички думи' ще ви върне много, но вероятно относително свързани резултати, докато 'съвпадение на цялата фраза' ще даде резултати, отговарящи точно на търсенето ви.