Конкурс с награди


Регламент:
Всеки участник може да създаде по една тема свързана с всяко от заданията на конкурса:

1. "Какво ме впечатлява в Lineage II? Kакво ме изкушава да започна да я...