Хайде ако искате да се разберем за някаква дата и час и да ударим един по-сериозен онлайн! Тъкмо да ви добавя в приятели :)