Е аз пък се още нямам нищо а е дорри 16 часа ...

Добавка:
(За обновяване на обява (bump) трябва да са изтекли поне 24ч от последното мнение)

Ъ... Аз пиша и след 10 мин ми се обаждат ......