Втората опция е най-добре. Опцията за рейтинг трябва да остане, но не бива да се злоупотребява с нея.