Ти си хванал един от най-сложните персонали за изучаване, не говоря това да помпаш само :X::O: като полудял, ами реално да се научиш да му използваш потенциала, а той е доста сериозен. Първо е да...