А този рейтинг дали ще важи в конкурсите тук.
Защото нали това би олеснило гласуването.