има lock 85- не облечен добре
холи паладин фул ПВЕ, има итеми и за ПВП
фул ПВП енх шаман