Обикновен или компонентен, няма значение. За предпочитане компонентен.